Na szczycie, które tak na prawdę jest dużym wypłaszczeniem, znajdowała się
radiolokacyjna baza Wojsk Radiotechnicznych wchodzących w skład Sił
Powietrznych, gdzie stacjonowała 362 Kompania Radiotechniczna (1981-2003).
Baza rozwiązana została w 2006 roku. Z opowieści ludzi mieszkających w okolicy
dowiedzieć się można, że radary były potężne, anteny miały różne kształty. Proste na
masztach, paraboliczne i prostokątne poustawiane były w różnych obszarach bazy.
Były to głównie mobilne anteny na transporterach.
W okolicy nie było lepszego miejsca na ulokowanie bazy. Zasięg wzrokowy jest po
horyzont, w pobliżu nie ma żadnego wyższego wzniesienia a struktura szczytu
wzgórza idealnie nadawała się do tego celu.